Kontakt

KONŠTRUKCIE RÔZNEHO DRUHU

Výroba a montáž rôznych druhov menších konštrukcií podľa želania zákazníka a podľa projektovej dokumentácie. Výroba spočíva prevažne z rôznych druhov vozíkov, držiakov, podstavcov, regálov, schodíšť, plošín, rebríkov, rebrín, rôznych prípravkov, atď.