Kontakt

DELIACE STENY

Deliace steny sú vhodné na rýchle predelenie priestoru bez nákladných stavebných zásahov a úprav. Variabilita konštrukcie deliacich stien ponúka široký okruh využitia v priestoroch akými sú kancelárie, kuchyne, obchodné priestory, sklady, sociálne zariadenia či reštauračné priestory.
Deliace steny sú praktickým doplnkom kancelárií, oddeľujúcim priestor jednotlivých pracovísk, alebo dizajnovo pôsobiacim priestorovým prvkom.
Pri rodinných domoch oddeľujú deliace steny hospodárske priestory od obytných a relaxačných priestorov.
Webdesign PROFISTRANKY.sk